ЛАЖНИ ПРИЈАТЕЉИ
ЛАЖНИ ПРИЈАТЕЉИ

ЛАЖНИ ПРИЈАТЕЉИ

Петак, 17. март, 12.00–13.00 Филолошки факултет // Сала за седнице

Учесници: мср Олга Савеска, Јана Бабић, Дуња Младеновић и Невена Милосављевић

ЛАЖНИ ПРИЈАТЕЉИ У СРПСКОМ И БУГАРСКОМ ЈЕЗИКУ

Сличности између српске и бугарске лексике су бројне, али су разлике занимљивије. Носиоци српског и бугарског језика суочавају се са неочекиваним потешкоћама приликом усвајања ових језика. Познавање два или више језичких система често води до језичке интерференције, која може да проузрокује забуну, али и смех. На овом предавању образложиће се шта су то лажни пријатељи и представити најзанимљивији примери лажних пријатеља у српском и бугарском језику.

КРАТАК ВИДЕО-ПРИЛОГ О ЛАЖНИМ ПРИЈАТЕЉИМА У СРПСКОМ И РУСКОМ ЈЕЗИКУ

Прилог су снимиле и обрадиле: Јана Бабић, Дуња Младеновић (студенткиње Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима) и Невена Милосављевић (студенткиња Катедре за српски језик са јужнословенским језицима)

Почевши од октобра 2022. године, неколико студенткиња сваке недеље држало је додатне часове српског језика као страног деци руске националности основношколског узраста. С обзиром на то да су српски и руски словенски језици, неминовно је да се у њима могу наћи сличности, али и велике разлике које могу да збуне говорнике оба језика. Зато су лажни пријатељи основна тема прилога у којем су учествовала руска деца из Основне школе „Михаило Петровић Алас” и из Огледне основне школе „Владислав Рибникар”. Деца су била различитог узраста (од првог до шестог разреда основне школе) и различитог степена знања српског језика.