Март у медијима
Март у медијима

ПОЛИТИКА: Наши у расејању и чување идентитета

После сусрета и познанства с наставницима који, широм света, без одговарајућих уџбеника и без основних услова за рад, улажу огроман напор да сачувају и развију …

ПОЛИТИКА: Како смо добили реч „манжетна”

Сваки језик, а посебно лексика, у великој мери носи одлике културе народа који тим језиком говоре, а позајмљивање открива много о разним облицима односа два …

РТВ: Март – месец српског језика први пут и на Сорбони // ВИДЕО

Крoз низ прojeкaтa и прeдaвaњa вeзaних зa српски jeзик и књижeвнoст, „Maрт, мeсeц српскoг jeзикa“ oвe гoдинe ћe први пут бити oбeлeжeн и нa прeстижнoм …

Културни дневник: Март – месец српског језика 2024. (6. март 2024) // ВИДЕО

Гостовање проф. др Весне Ломпар, председника Друштва за српски језик и књижевност Србије на Културном дневнику Радио телевизије Србије 6. марта 2024. године.

РТС Лаб: Говори српски и чувај га (5. март 2024) // ВИДЕО

За разлику од неких других европских језика који су настали еволуцијом, а на којима се темеље као стене чврсте културе, наш књижевни језик резултат је …

ПОЛИТИКА: Српско-грчке везе кроз речи и фразе

Када бисмо почели ово путовање о језичким везама грчког и српског народа речју „не”, Грци би то одобрили климањем главе, док би Срби остали збуњени. …

СТУДИО Б Јутро са Сањом: Март – месец српског језика 2023. (27. март 2023) // ВИДЕО

Гостовање доц. др Mине Ђурић са Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима 27. марта 2023. на јутарњем програму СТУДИЈА Б, Јутро са Сањом.

ПОЛИТИКА: Како пева српска поезија

Перспективе интердисциплинарних проучавања музике књижевности и књижевности музике на примерима српске поезије 19. и 20. века пружају разноврсне могућности праћења динамичких поступака преноса одређеног концепта, …

НОВА Пробуди се: Кaкo je „исцeљeњe” oбeлeжилo прoтeклу гoдину? // ВИДЕО

Гoшћa eмисиje Прoбуди сe билa je Вeснa Лoмпaр, прoфeсoркa нa Филoлoшкoм фaкултeту и прeдсeдницa Друштвa зa српски jeзик и књижeвнoст Србије. Пoвoд је „Избор за …

ПОЛИТИКА: Како користимо језик када полемишемо

Данас се често и много полемише о готово свему. Али, шта је заправо полемика? Полемика се обично дефинише као јавни оштар спор, сукоб најмање двају …