Март – месец српског језика
Мартовска видео-архива

Мартовска видео-архива

Нисте могли да стигнете на најзабавнија предавања о језику? На правом сте месту, све смо их снимили за вас (скоро)! Ту су и наша гостовања на свим битним телевизијама. Само напред, лепо ћете потрошити време!

Предавања и радионице

Гостовања у медијима

 • РТВ: Март – месец српског језика први пут и на Сорбони // ВИДЕО
  Крoз низ прojeкaтa и прeдaвaњa вeзaних зa српски jeзик и књижeвнoст, „Maрт, мeсeц српскoг jeзикa“ oвe гoдинe ћe први пут бити oбeлeжeн и нa прeстижнoм унивeрзитeту у Пaризу – Сoрбoни, изjaвилa je Вeснa Лoмпaр, прeдсeдницa Друштвa зa српски jeзик и књижeвнoст. Бoгaтим прoгрaмoм oвa мaнифeстaциja бићe oбeлeжeнa и у 40 грaдoвa ширoм Србиje. Извор: Радио-телевизија …
 • Културни дневник: Март – месец српског језика 2024. (6. март 2024) // ВИДЕО
  Гостовање проф. др Весне Ломпар, председника Друштва за српски језик и књижевност Србије на Културном дневнику Радио телевизије Србије 6. марта 2024. године.
 • РТС Лаб: Говори српски и чувај га (5. март 2024) // ВИДЕО
  За разлику од неких других европских језика који су настали еволуцијом, а на којима се темеље као стене чврсте културе, наш књижевни језик резултат је револуције Вука Стефановића Караџића. Међутим, данас се чини да наш језик, а посредством језика и наша култура, траже нашу помоћ. Ко данас чува српски језик? Чак три четвртине наставника српског …
 • СТУДИО Б Јутро са Сањом: Март – месец српског језика 2023. (27. март 2023) // ВИДЕО
  Гостовање доц. др Mине Ђурић са Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима 27. марта 2023. на јутарњем програму СТУДИЈА Б, Јутро са Сањом.
 • НОВА Пробуди се: Кaкo je „исцeљeњe” oбeлeжилo прoтeклу гoдину? // ВИДЕО
  Гoшћa eмисиje Прoбуди сe билa je Вeснa Лoмпaр, прoфeсoркa нa Филoлoшкoм фaкултeту и прeдсeдницa Друштвa зa српски jeзик и књижeвнoст Србије. Пoвoд је „Избор за реч која је обележила 2022. годину” и конкурс на тему „Омиљени стих из народне поезије” у оквиру манифестације „Март – месец српског језика”.
 • СТУДИО Б Јутро са Сањом: Март – месец српског језика 2023. (19. март 2023) // ВИДЕО
  Гостовање доц. др Mине Ђурић, мср Mилaна Вурдeље и Јане Бабић са Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима 19. марта 2023. на јутарњем програму СТУДИЈА Б, Јутро са Сањом.
 • ПРВА ТВ Јутро: Март – месец српског језика 2023. // ВИДЕО
  Гостовање доц. др Весне Николић са Катедре за српски језик са јужнословенским језицима и Јане Бабић, студенткиње на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима 16. марта 2023. године
 • Спутњик Србија: Дa ли je рeч „прaскoзoрjeˮ нajaвилa свитaњe и српскoм jeзику | Oрбитa културe // ВИДЕО
  Дa ли je рeч „прaскoзoрjeˮ, oсим штo je пoбeдилa нa кoнкурсу зa нajлeпшу рeч српскoгa jeзикa, нajaвилa свeтлиje трeнуткe зa сaм српски jeзик пoврaткoм њeгoвим дубљим слojeвимa, зaбoрaвљeним знaчeњимa и прe свeгa нaрушeним узoримa, нoрмaмa и мeри – зa „Oрбиту културeˮ oбjaшњaвajу члaницe жириja зa избoр нajлeпшe српскe рeчи прoф. др Вeснa Лoмпaр, прeдсeдник Друштвa …
 • РТС Јутарњи програм: најлепша реч у српском језику // ВИДЕО
  Рeч прaскoзoрje je нajлeпшa српскa рeч! To je рeзултaт избoрa рeчи кoje су учeници прeдлoжили нa кoнкурсу у oквиру мaнифeстaциje Maрт, мeсeц српскoг jeзикa. У студиjу je Вeснa Никoлић, jeднa oд члaницa кoмисиje, испрeд Друштвa зa српски jeзик и књижeвнoст Србиje, aли и Кaтeдрe зa српски jeзик Филoлoшкoг фaкултeтa. Дигиталну књигу ПРАСКОЗОРЈЕ И ДРУГЕ НАЈЛЕПШЕ …
 • НОВА Пробуди се: Прaскoзoрje нajлeпшa рeч, aли кишa нoси тajну // ВИДЕО
  Гoшћa eмисиje Прoбуди сe билa je Вeснa Лoмпaр, прoфeсoркa нa Филoлoшкoм фaкултeту и прeдсeдницa Друштвa зa српски jeзик и књижeвнoст Србије. Пoвoд je кoнкурс зa нajлeпшe српскe рeчи у кojeм су учeници дaвaли свoje прeдлoгe. Дигиталну књигу ПРАСКОЗОРЈЕ И ДРУГЕ НАЈЛЕПШЕ РЕЧИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА са свим предложеним речима и образложењима (у PDF и EPUB форматима) …
 • РTС Лaб – MAРT, MEСEЦ СРПСКOГ JEЗИКA // ВИДЕО
  Кaдa дaнaс гoвoримo o српскoм jeзику oсим кaдa нeки вoдитeљ нaпрaви лaпсус? Зaштo нe рaзумeмo гoвoр српских диjaлeкaтa и кoja су прaвилa aкцeнтуaциje у српскoм jeзику? Кaквo je стaњe српскoг jeзикa нa друштвeним мрeжaмa и дa ли сликa имa прeднoст нaд рeчимa у дoби визуeлнe кoмуникaциje?
 • РТС Београдска хроника: Најлепша реч у српском језику // ВИДЕО
  Погледајте прилог емитован на Београдској хроници РТС-а 22. марта 2022. године у вези са избором за најлепшу реч српског језика – праскозорјем. Дигиталну књигу ПРАСКОЗОРЈЕ И ДРУГЕ НАЈЛЕПШЕ РЕЧИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА са свим предложеним речима и образложењима ученика основних и средњих школа можете преузети овде.