Српско-француске језичке и културне везе у прошлости и данас // ВИДЕО
Српско-француске језичке и културне везе у прошлости и данас // ВИДЕО

Српско-француске језичке и културне везе у прошлости и данас // ВИДЕО

Филолошки факултет // Сала 11
ПРОГРАМ: СРПСКИ ЈЕЗИК У ЈЕЗИЧКОМ И КУЛТУРНОМ КОЛОПЛЕТУ СА ДРУГИМ ЈЕЗИЦИМА

Четвртак, 7. март 2024, 13.15–14.15

Српско-француске језичке и културне везе у прошлости и данас

Проф. др Ана Вујовић // Факултет за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду

Прочитајте и текст објављен у Политици: