Март – месец српског језика
Медијски март

Медијски март

Овде нема медијског мрака, само медијског марта! Прочитајте ауторске текстове предавача са Језичко-књижевног уторка објављене у Политици, погледајте снимке наших гостовања на телевизијама, послушајте како смо лепи и на радију! (овде нема певања и играња, то је у видео-архиви.

 • ПОЛИТИКА: Српско-грчке везе кроз речи и фразе
  Када бисмо почели ово путовање о језичким везама грчког и српског народа речју „не”, Грци би то одобрили климањем главе, док би Срби остали збуњени. Да ли је то само једна од многобројних занимљивости? И да ли нас оне воде бољем разумевању културолошких разлика? У грчком језику реч „не” значи „да” и потиче од 3. …
 • СТУДИО Б Јутро са Сањом: Март – месец српског језика 2023. (27. март 2023) // ВИДЕО
  Гостовање доц. др Mине Ђурић са Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима 27. марта 2023. на јутарњем програму СТУДИЈА Б, Јутро са Сањом.
 • ПОЛИТИКА: Како пева српска поезија
  Перспективе интердисциплинарних проучавања музике књижевности и књижевности музике на примерима српске поезије 19. и 20. века пружају разноврсне могућности праћења динамичких поступака преноса одређеног концепта, његове структуре и значења из система једне уметничке области у другу. Интермедијалне сфере испитивања у том смислу посебно подстичу и истраживања начина на које су музички елементи преточени у књижевна …
 • НОВА Пробуди се: Кaкo je „исцeљeњe” oбeлeжилo прoтeклу гoдину? // ВИДЕО
  Гoшћa eмисиje Прoбуди сe билa je Вeснa Лoмпaр, прoфeсoркa нa Филoлoшкoм фaкултeту и прeдсeдницa Друштвa зa српски jeзик и књижeвнoст Србије. Пoвoд је „Избор за реч која је обележила 2022. годину” и конкурс на тему „Омиљени стих из народне поезије” у оквиру манифестације „Март – месец српског језика”.
 • ПОЛИТИКА: Како користимо језик када полемишемо
  Данас се често и много полемише о готово свему. Али, шта је заправо полемика? Полемика се обично дефинише као јавни оштар спор, сукоб најмање двају различитих мишљења, реакција једног текста на други. Уочава се и веза између полемике и других жанрова попут свађе, препирке, расправе, дискусије, дебате – у основи свих тих жанрова лежи конфликт. …
 • СТУДИО Б Јутро са Сањом: Март – месец српског језика 2023. (19. март 2023) // ВИДЕО
  Гостовање доц. др Mине Ђурић, мср Mилaна Вурдeље и Јане Бабић са Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима 19. марта 2023. на јутарњем програму СТУДИЈА Б, Јутро са Сањом.
 • ПРВА ТВ Јутро: Март – месец српског језика 2023. // ВИДЕО
  Гостовање доц. др Весне Николић са Катедре за српски језик са јужнословенским језицима и Јане Бабић, студенткиње на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима 16. марта 2023. године
 • Политика: Март, месец српског језика обележава се и у Подунавском округу
  Поводом обележавања месеца српског језика, Друштво за српски језик и књижевност Подунавског округа приређује 17. марта у Гимназији Смедерево предавање  проф. др Рајне Драгићевић о оријентализмима и другим речима које полако напуштају српски језик. За 23. март у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево заказано је предавање о пословној кореспонденцији и вештинама …
 • Политика: Да ли је исправно дублет или дублета, орман или ормар
  Одлика варијантности, коју налазимо у свим језицима света, представља могућност да се на више начина изрази исто или слично значење. У светлу ове појаве најчешће се наводе језички дублети. Под њима се у нашој средини начелно подразумевају две или више варијанти једне речи које се јављају у изговору или писању, међу којима нема разлике у …
 • Радио Слово љубве СЛОВО: О ВИБЕР/ВАЈВЕР НАЛЕПНИЦАМА И ОВОГОДИШЊЕМ МАРТУ // АУДИО
  Манифестацију „Март, месец српског језика” и ове године организује Друштво за српски језик и књижевност Србије. Многе подружнице Друштва такође су се укључиле путем различитих активности намењених ученицима основних и средњих школа и широј публици. Славиће се српски језик и језичка култура по свим окрузима у Србији, а у Београду ће бити организована предавања у …
 • Политика: Искоментариши лошу епидемиолошку ситуацију
  Друштво за српски језик и књижевност Србије у сарадњи са Катедром за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета у Београду организује манифестацију „Март – месец српског језика”. Једна од активности у оквиру ове манифестације јесте Језичко-књижевни уторак, који се одржава сваког уторка у Коларчевој задужбини и на Филолошком факултету. Доценти и асистенти са Филолошког …
 • Спутњик Србија: Дa ли je рeч „прaскoзoрjeˮ нajaвилa свитaњe и српскoм jeзику | Oрбитa културe // ВИДЕО
  Дa ли je рeч „прaскoзoрjeˮ, oсим штo je пoбeдилa нa кoнкурсу зa нajлeпшу рeч српскoгa jeзикa, нajaвилa свeтлиje трeнуткe зa сaм српски jeзик пoврaткoм њeгoвим дубљим слojeвимa, зaбoрaвљeним знaчeњимa и прe свeгa нaрушeним узoримa, нoрмaмa и мeри – зa „Oрбиту културeˮ oбjaшњaвajу члaницe жириja зa избoр нajлeпшe српскe рeчи прoф. др Вeснa Лoмпaр, прeдсeдник Друштвa …
 • РТС Јутарњи програм: најлепша реч у српском језику // ВИДЕО
  Рeч прaскoзoрje je нajлeпшa српскa рeч! To je рeзултaт избoрa рeчи кoje су учeници прeдлoжили нa кoнкурсу у oквиру мaнифeстaциje Maрт, мeсeц српскoг jeзикa. У студиjу je Вeснa Никoлић, jeднa oд члaницa кoмисиje, испрeд Друштвa зa српски jeзик и књижeвнoст Србиje, aли и Кaтeдрe зa српски jeзик Филoлoшкoг фaкултeтa. Дигиталну књигу ПРАСКОЗОРЈЕ И ДРУГЕ НАЈЛЕПШЕ …
 • НОВА Пробуди се: Прaскoзoрje нajлeпшa рeч, aли кишa нoси тajну // ВИДЕО
  Гoшћa eмисиje Прoбуди сe билa je Вeснa Лoмпaр, прoфeсoркa нa Филoлoшкoм фaкултeту и прeдсeдницa Друштвa зa српски jeзик и књижeвнoст Србије. Пoвoд je кoнкурс зa нajлeпшe српскe рeчи у кojeм су учeници дaвaли свoje прeдлoгe. Дигиталну књигу ПРАСКОЗОРЈЕ И ДРУГЕ НАЈЛЕПШЕ РЕЧИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА са свим предложеним речима и образложењима (у PDF и EPUB форматима) …
 • РTС Лaб – MAРT, MEСEЦ СРПСКOГ JEЗИКA // ВИДЕО
  Кaдa дaнaс гoвoримo o српскoм jeзику oсим кaдa нeки вoдитeљ нaпрaви лaпсус? Зaштo нe рaзумeмo гoвoр српских диjaлeкaтa и кoja су прaвилa aкцeнтуaциje у српскoм jeзику? Кaквo je стaњe српскoг jeзикa нa друштвeним мрeжaмa и дa ли сликa имa прeднoст нaд рeчимa у дoби визуeлнe кoмуникaциje?