Шта све крије полисемија? // ВИДЕО
Шта све крије полисемија? // ВИДЕО

Шта све крије полисемија? // ВИДЕО

Коларчева задужбина // Сала Јосиф Панчић
ПРОГРАМ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У ОГЛЕДАЛУ НАУКЕ И УМЕТНОСТИ

Среда, 6. март 2024, 13.00–14.00

Српски језик кроз време
‒ Шта све крије полисемија? ‒

Доцент др Катарина Беговић // Филолошки факултет Универзитета у Београду

На овоме предавању ћемо реконструисати сва значења лексеме бес у историји српскога језика, од претпостављеног прасловенског значења до актуелног стања. Сагледавање језичких података у ширем етнокултурном и митолошком контексту помоћи ће нам да откријемо некадашње примарно значење ове лексеме, а филологија и лингвистика ће нам помоћи да разумемо какав је то узбудљив пут она прешла у једанаест векова свога трајања у нашем језику.