Музички звуковези српске књижевности // Ликовно исписивање српске књижевности // ВИДЕО
Музички звуковези српске књижевности // Ликовно исписивање српске књижевности // ВИДЕО

Музички звуковези српске књижевности // Ликовно исписивање српске књижевности // ВИДЕО

Коларчева задужбина // Сала Јосиф Панчић
ПРОГРАМ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У ОГЛЕДАЛУ НАУКЕ И УМЕТНОСТИ

Среда, 13. март 2024, 13.00 –14.00

Музички звуковези српске књижевности

Проф. др Мина Ђурић // Филолошки факултет Универзитета у Београду

Ово интермедијално предавање на примерима из дела српске књижевности показаће који процеси трансмузикализације текста особито снажно повезују уметнички дискурс литерарних остварења и језик нотних партитура. Шта је основа мелодичности књижевних дела? Колико је она преводива? Како музика одређеног литерарног света утиче на његове рецепције? Ово су само нека од питања која ће се разматрати кроз поређења примера књижевних прилога из српске културе у компаративном контексту и сагледавања начина на које су подстицали настајање музичких дела, не би ли се подвукле нераскидиве релације међу уметничким областима и додатно маркирали простори за упоредна интердисциплинарна изучавања српске и светске књижевности.

Ликовно исписивање српске књижевности

Мср Јана Петровић // докторанд Филолошког факултета Универзитета у Београду

Предмет излагања су вишеструке и разноврсне везе између поетике и класика српске кижевности, и ликовних уметности. Кроз примере из различитих епоха биће показан темаски и мотивски дијалог између писане речи и различиитих видова ликовности, разлике у жанровима у којима се обрађују одређене теме, као и особите кореспонденције између поетике књижевног изражавања и употребе ликовних средстава.