КАКО ПЕВА СРПСКА ПОЕЗИЈА? // ВИДЕО
КАКО ПЕВА СРПСКА ПОЕЗИЈА? // ВИДЕО

КАКО ПЕВА СРПСКА ПОЕЗИЈА? // ВИДЕО

Уторак, 14. март 2023, 13.00–14.00 Задужбина Илије М. Коларца // Сала Јосиф Панчић

Учесници: др Мина Ђурић, доцент Филолошког факултета Универзитета у Београду, и студенти Катедре за српски језик са јужнословенским језицима и Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду

Проматрањима одабраних стихова српске књижевности који су добили своја обликовања и кроз музичке записе, у овом интермедијалном предавању ће се анализирати начини на које су литерарна остварења српских песника подстицала и надахњивала разноврсне музичке одговоре. У поезији која ће се рецитовати, тумачити, али и посредовати кроз вокалне и инструменталне изведбе, осликаће се степен непрекидних прожимања уметничких области, као и вредности међудисциплинарног трајања књижевних дела и њихове популаризације у многострукости стваралачких рецепција.