Да л’ је Марко чету окупио ил’ је Марко чету приступио?
Да л’ је Марко чету окупио ил’ је Марко чету приступио?

Да л’ је Марко чету окупио ил’ је Марко чету приступио?

Шта се сија у гори зеленој?

Ал’ је огањ, ал’ је мјесец жути?

Да је огањ, већ би изгорио,

мјесец жути за гору би зашо.

Нит’ је огањ, нит’ мјесечак жути,

него лаптоп Краљевићу Марка

и чет дуги с Мусом Кесеџијом.

Ана Кандић

Развојем технике и технологије долази до промена у језичком инвентару. Треба именовати појмове за које до тада нису постојале одговарајуће речи. То се може учинити на три начина: развојем секундарних значења већ постојеће речи (нпр. миш), творбом речи (нпр. кућиште) или позајмљивањем речи из неког другог језика (нпр. компјутер). Таква позајмљена реч се може одомаћити у нашем језику и добити и семантички и творбени потенцијал, односно може развити нова значења и мотивисати настанак нових речи. Добар пример је ситуација с речју четовати у значењу ћаскати, размењивати мишљења, ставове, поруке и сл. са другим особама путем интернета у реалном времену.1 Настала је од енглеске речи chat – ћаскање, разговор. Страна реч је прилагођена нашем језику додавањем глаголског суфикса –ова– и наставка за инфинитив –ти. Овај модел прилагођавања страних речи показује се као продуктиван у низу примера: лајк-ова-ти, шер-ова-ти, пост-ова-ти, син-ова-ти, едит-ова-ти…

Међутим, у нашем језику већ постоји реч четовати, добро позната из стихова народне песме „Орање Марка Краљевића”, у значењу војевати у чети, борити се, ратовати герилски, у мањим групама, четама, избегавајући сукобе с надмоћнијим непријатељем на отвореном пољу. Настала је суфиксацијом – додавањем глаголског суфикса –ова(ти) на мотивну реч чета.

Ово је један од узрока настајања хомонимије. Ове две речи су пример за праве хомониме због тога што им се подударају сви граматички облици у говору и писању, а значења су им потпуно неповезана. Да би се избегли неспоразуми које овакви примери могу створити, треба тежити развијању нових значења речи и коришћењу домаћих творбених модела. Ипак, неки аутори свесно користе поменути механизам ради привлачења пажње, најчешће у маркетингу, и тако настају језичке игре.2 Поставља се питање да ли је, и у којој мери, данас отежано разумевање слогана попут „Четовао Краљевићу Марко, четујте и ви” и да ли ће временом овакве језичке игре младима бити све мање занимљиве и схватљиве.

Студенти треће године групе за Српски језик и књижевност:

Сандра Тодорић
Олга Томић
Марија Милојевић
Милица Бујошевић
Ана Кандић

1 Дефиниције су преузете из Речника српскога језика МС.

2 Управо тиме су се послужили и чланови ваљевског „Клуба пријатеља-поштовалаца лика и дела Краљевића Марка” приликом прославе оснивања Клуба доводећи у везу наведена два значења речи четовати.