Како певају српски дијалекти? // ВИДЕО + АУДИО
Како певају српски дијалекти? // ВИДЕО + АУДИО

Како певају српски дијалекти? // ВИДЕО + АУДИО

ПРОГРАМ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У ОГЛЕДАЛУ НАУКЕ И УМЕТНОСТИ

Музичка школа Др Војислав Вучковић // Свечана сала

Среда, 27. март 2024, 18.00–19.00

Како певају српски дијалекти?

Проф. др Мина Ђурић и доц. др Сања Огњановић // Филолошки факултет Универзитета у Београду

Кроз ово интермедијално предавање путоваћемо језичко-музичким просторима српских дијалеката. Откриваћемо како је могуће мелодијски описати посебности одређених дијалекатских области, колико се место и дужина акцента у речи могу и ритмички тумачити, која су књижевна дела настајала на дијалектима, као и које су народне песме изразити носиоци одлика сваког од српских дијалеката. Казивањима и вокално-инструменталним изведбама створићемо вербално-музичку читанку која ће озвучити доминантне карактеристике српских дијалеката и показати раскош и разноврсност начина на које певају српски дијалекти.

Аудио снимак можете преслушати овде: