Програм манифестације Март – месец српског језика 2024.
Програм манифестације Март – месец српског језика 2024.

Програм манифестације Март – месец српског језика 2024.

Друштво за српски језик и књижевност Србије у сарадњи са Катедром за српски језик са јужнословенским језицима, Катедром за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду, Задужбином Илије М. Коларца, Библиотеком града Београда, Студентским културним центром и Музејом Вука и Доситеја

Филолошки факултет // Сала 11

ПРОГРАМ: СРПСКИ ЈЕЗИК У ЈЕЗИЧКОМ И КУЛТУРНОМ КОЛОПЛЕТУ СА ДРУГИМ ЈЕЗИЦИМА

Четвртак, 7. март 2024, 13.15–14.15

Проф. др Ана Вујовић // Факултет за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду

Четвртак, 14. март 2024, 13.15 –14.15

Проф. др Биљана Марић и студенти русистике // Филолошки факултет Универзитета у Београду

Четвртак, 21. март 2024, 12.00–13.00

Др Марија Ђинђић // Институт за српски језик САНУ

Четвртак, 28. март 2024, 13.15–14.15

Проф. др Јелена Костић Томовић // Филолошки факултет Универзитета у Београду

Коларчева задужбина // Сала Јосиф Панчић

ПРОГРАМ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У ОГЛЕДАЛУ НАУКЕ И УМЕТНОСТИ

Среда, 6. март 2024, 13.00–14.00

Доцент др Катарина Беговић // Филолошки факултет Универзитета у Београду

На овоме предавању ћемо реконструисати сва значења лексеме бес у историји српскога језика, од претпостављеног прасловенског значења до актуелног стања. Сагледавање језичких података у ширем етнокултурном и митолошком контексту помоћи ће нам да откријемо некадашње примарно значење ове лексеме, а филологија и лингвистика ће нам помоћи да разумемо какав је то узбудљив пут она прешла у једанаест векова свога трајања у нашем језику.

Среда, 13. март 2024, 13.00 –14.00

Проф. др Мина Ђурић // Филолошки факултет Универзитета у Београду

Ово интермедијално предавање на примерима из дела српске књижевности показаће који процеси трансмузикализације текста особито снажно повезују уметнички дискурс литерарних остварења и језик нотних партитура. Шта је основа мелодичности књижевних дела? Колико је она преводива? Како музика одређеног литерарног света утиче на његове рецепције? Ово су само нека од питања која ће се разматрати кроз поређења примера књижевних прилога из српске културе у компаративном контексту и сагледавања начина на које су подстицали настајање музичких дела, не би ли се подвукле нераскидиве релације међу уметничким областима и додатно маркирали простори за упоредна интердисциплинарна изучавања српске и светске књижевности.

Мср Јана Петровић // докторанд Филолошког факултета Универзитета у Београду

Предмет излагања су вишеструке и разноврсне везе између поетике и класика српске кижевности, и ликовних уметности. Кроз примере из различитих епоха биће показан темаски и мотивски дијалог између писане речи и различиитих видова ликовности, разлике у жанровима у којима се обрађују одређене теме, као и особите кореспонденције између поетике књижевног изражавања и употребе ликовних средстава.

Среда, 20. март 2024, 13.00–14.00

Проф. др Весна Крајишник и мср Никица Стрижак // Филолошки факултет Универзитета у Београду

Предавачи ће представити и заједно са публиком анализирати пробране граматичке, лексичке и културолошке занимљивости које се јављају у процесу учења српског као страног језика. Неке од њих можемо претпоставити размишљајући о свом језику, а неке су матерњим говорницима сасвим неочекиване.

Музичка школа Др Војислав Вучковић // Свечана сала

Среда, 27. март 2024, 13.00–14.00

Проф. др Мина Ђурић и доц. др Сања Огњановић // Филолошки факултет Универзитета у Београду

Кроз ово интермедијално предавање путоваћемо језичко-музичким просторима српских дијалеката. Откриваћемо како је могуће мелодијски описати посебности одређених дијалекатских области, колико се место и дужина акцента у речи могу и ритмички тумачити, која су књижевна дела настајала на дијалектима, као и које су народне песме изразити носиоци одлика сваког од српских дијалеката. Казивањима и вокално-инструменталним изведбама створићемо вербално-музичку читанку која ће озвучити доминантне карактеристике српских дијалеката и показати раскош и разноврсност начина на које певају српски дијалекти.

Библиотека града Београда // Римска дворана

Понедељак, 18. март 2024, 12.00–13.00

Рајна Драгићевић, Валентина Илић, Весна Николић

На крилима речи, збирка задатака задатака за српски као завичајни језик,

Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2023.

Учесници: проф. др Весна Ломпар, проф. др Весна Крајишник, проф. др Рајна Драгићевић, доц. др Весна Николић, доц. др Валентина Илић

У понедељак, 18. марта, у 12.00, у Римској сали Библиотеке града Београда, одржаће се промоција збирке задатака „На крилима речи“ Рајне Драгићевић, Валентине Илић и Весне Николић са Филолошког факултета Универзитета у Београду. Издавач је Друштво за српски језик и књижевност Србије,уз финансијску подршку Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону. О збирци ће говорити проф. др Весна Ломпар (издавач), проф. др Весна Крајишник (рецензент) и ауторке проф. др  Рајна Драгићевић, доц. др Весна Николић и доц. др Валентина Илић.

Ова књига представља први приручник овог типа у Србији за српски као завичајни језик. Намењена је за лексичко богаћење наше деце која живе далеко од Србије. Настала је као одговор на молбу наставника који у српским допунским школама у иностранству предају Српски језик и којима је био преко потребан уџбеник са задацима у вези са значењима речи, како би помогли деци да науче што више речи српског језика, као и њихових значења и међусобних односа. Више од триста задатака, колико садржи ова збирка, распоређени су у три нивоа и служе да на забаван начин помогну ученицима да развију своје комуникативне способности на матерњем језику и тиме очврсну везу са завичајем.

Студентски културни центар // Велика сала

Среда, 13. март 2024, 19.00–20.00

ЈЕЗИЧКИ ВРЕМЕПЛОВ

Радионица студената србистике

Музеј Вука и Доситеја

Петак, 29. март 2024, 13.00–14.00

Радионица студената србистике

Покровитељи манифестације: