На крилима речи
На крилима речи

На крилима речи

Библиотека града Београда // Римска дворана

Понедељак, 18. март 2024, 12.00–13.00

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ЗА СРПСКИ КАО ЗАВИЧАЈНИ ЈЕЗИК

Ова књига представља први приручник овог типа у Србији за српски као завичајни језик. Намењена је за лексичко богаћење наше деце која живе далеко од Србије. Настала је као одговор на молбу наставника који у српским допунским школама у иностранству предају Српски језик и којима је био преко потребан уџбеник са задацима у вези са значењима речи, како би помогли деци да науче што више речи српског језика, као и њихових значења и међусобних односа. Више од триста задатака, колико садржи ова збирка, распоређени су у три нивоа и служе да на забаван начин помогну ученицима да развију своје комуникативне способности на матерњем језику и тиме очврсну везу са завичајем.

Учесници: проф. др Весна Ломпар, проф. др Весна Крајишник, проф. др Рајна Драгићевић, доц. др Весна Николић, доц. др Валентина Илић